blog ini akan di buka semula dalam tempoh

Saturday, September 17, 2011

otak kau berfungsi tak?!

TAHUKAH ANDA?

ktia mmapu membcaa apa sjaa aayt wlaaupn eajanyna baynk ynag sliap. Dnegan sayart hruuf peteama dan treakihr breada pdaa temapt ynag beutl. tiadk pelru membcaa hruuf dmei hruuf tetpai sebrais aayt selakigus. Heabtkan?

cik sushi : otak siapa yang berfungsi dengan baik, cer COMMENT! :D

About Me

My Photo
seorang gadis biasa yang boleh berdikari dan sentisa cuba menggembirakan insan-insan yang disyanginya~
Powered by Blogger.

Blog Archive